Reklam

Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


T.C. TAVŞANLI İCRA DAİRESİ


T.C.
KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ
2014/8371 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirlenen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın  yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplanmasından fazla olmasının ve bunda başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr  adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamesinin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.                                                                                        MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 07.11.2018

1. İhale Tqrihi    : 07/12/2018 günü saat 11:20 - 11:30 arası.
2. İhale Tarihi    : 24/12/2018 günü saat 11:20 - 11:30 arası.
İhale Yeri     : inköy mah. perli yolu cad. no:40 merkez KÜTAHYA

NO      TAKDİR EDİLEN  DEĞERİ TL  ADETİ       KDV   CİNSİ MAHİYETİ ve NİTELİKLERİ
 1          50,000,00                                  1           %18     1 adet makina taksel marka 3+5 silim makinası
 2          19,000,00                                  1           %18     1 adet makina kromay VM 800eskitme kazanı
 3          30,000,00                                  1           %18     1 adet makina MG mozaik kesme makinası