Reklam

Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


İHALE İLANI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki vasıfları belirten arsaların satılması işi, 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü (Listede 1’den 42 dahil olan taşınmazlar) ile ve 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü (listede 43’ten 50’ye kadar olan taşınmazlar) ile ihaleye konulmuştur.
İhale Tarihi / Günü / Saati :09 Ekim 2018 / Salı / tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı yer: Kütahya Belediye Encümen Toplantı Salonu Kat:5
2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:
2.1. Peşin Ödemelerde : İhalede belirlenen bedel tüm satışlar için peşin satış bedelidir
2.2. Vadeli Ödemelerde:- İhalede belirlenen bedelin en az % 50 si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup , yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır
- Peşinat ödenip taksitlendirme işleminden sonra kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda indirim uygulanacaktır.
3- KDV VE DİĞER VERGİ HARÇLAR İMAR DURUMU VS. HK. :
3.1. 
- Peşinatlar ile birlikte varsa KDV ve diğer vergi harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.
- 3065 sayılı kanunun 17/4-p maddesi gereği tüm taşınmaz satışları KDV’den muaftır
3.2.
- Mevkii : Parmakören Mah. 1453 konutları ile TOKİ Son Etap Konutları Arası
- İmar Durumu : Ayrık nizam -Ticaret + Konut Alanı T.A.K.S =0,25-K.A.K.S=2,00-Yençok=30,50
4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi
4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı
4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)
4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı
4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde şirket temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü
4.6. 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı
4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu (süresiz)
- İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde Encümen salonu girişinde hazır bulunacaktır. Kapalı teklif Usulü ihaleleriçin, 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince zarf teslimi yapılacaktır.
S.N.
Cinsi
Mahalle
Ada
Parsel
Yüzölçümü m2
Muhammen bedel
Geçici Teminat
İhale Saati
1
Arsa
İnköy
4868
1
3.240,38
1.296.152,00 TL
38.885,00 TL
14:00
2
Arsa
İnköy
4868
2
3.240,40
1.296.160,00 TL
38.885,00 TL
14:03
3
Arsa
İnköy
4869
1
3.392,33
1.356.932,00 TL
40.708,00 TL
14:06
4
Arsa
İnköy
4869
2
4.426,54
1.770.616,00 TL
53.118,00 TL
14:09
5
Arsa
İnköy
4870
1
3.377,91
1.351.164,00 TL
40.535,00 TL
14:12
6
Arsa
İnköy
4870
2
4.441,63
1.776.652,00 TL
53.300,00 TL
14:157
Arsa
İnköy
4870
3
3.222,47
1.288.988,00 TL
38.670,00 TL
14:18
8
Arsa
İnköy
4870
4
3.468,58
1.387.432,00 TL
41.623,00 TL
14:21
9
Arsa
İnköy
4871
1
3.493,44
1.397.376,00 TL
41.921,00 TL
14:24
10
Arsa
İnköy
4871
2
3.933,39
1.573.356,00 TL
47.201,00 TL
14:27
11
Arsa
İnköy
4872
2
3.569,36
1.427.744,00 TL
42.832,00 TL
14:30
12
Arsa
İnköy
4872
3
3.620,76
1.448.304,00 TL
43.449,00 TL
14:33
13
Arsa
İnköy
4873
1
4.310,30
1.724.120,00 TL
51.724,00 TL
14:36
14
Arsa
İnköy
4873
2
4.594,83
1.837.932,00 TL
55.138,00 TL
14:39
15
Arsa
İnköy
4873
3
2.966,15
1.186.460,00 TL
35.594,00 TL
14:42
16
Arsa
İnköy
4873
4
3.309,40
1.323.760,00 TL
39.713,00 TL
14:45
17
Arsa
İnköy
4874
1
4.488,48
1.795.392,00 TL
53.862,00 TL
14:48
18
Arsa
İnköy
4874
3
4.249,30
1.699.720,00 TL
50.992,00 TL
14:51
19
Arsa
İnköy
4874
4
3.918,29
1.567.316.00 TL
47.019,00 TL
14:54
20
Arsa
İnköy
4875
1
4.222,33
1.688.932.00 TL
50.668,00 TL
14:57
21
Arsa
İnköy
4875
2
4.173,90
1.669.560,00 TL
50.087,00 TL
15:00
22
Arsa
İnköy
4875
4
3.304,16
1.321.664,00 TL
39.650,00 TL
15:03
23
Arsa
İnköy
4875
5
3.484,38
1.393.752,00 TL
41.813,00 TL
15:06
24
Arsa
İnköy
4875
6
3.579,27
1.431.708,00 TL
42.951,00 TL
15:09
25
Arsa
İnköy
4876
1
2.677,48
1.070.992,00 TL
32.130,00 TL
15:12
26
Arsa
İnköy
4876
2
2.737,46
1.118.984,00 TL
33.570,00 TL
15:15
27
Arsa
İnköy
4876
3
3.622,74
1.449.096,00 TL
43.473,00 TL
15:18
28
Arsa
İnköy
4876
4
2.782,74
1.113.096,00 TL
33.393,00 TL
15:21
29
Arsa
İnköy
4876
5
3.275,91
1.310.364,00 TL
39.311,00 TL
15:24
30
Arsa
İnköy
4877
1
3.127,48
1.250.992,00 TL
37.530,00 TL
15:27
31
Arsa
İnköy
4877
2
3.593,35
1.437.340,00 TL
43.120,00 TL
15:30
32
Arsa
İnköy
4877
3
4.320,85
1.728.340,00 TL
51.850,00 TL
15:33
33
Arsa
İnköy
4877
4
3.004,35
1.201.740,00 TL
36.052,00 TL
15:36
34
Arsa
İnköy
4878
1
3.544,82
1.417.928,00 TL
42.538,00 TL
15:39
35
Arsa
İnköy
4878
2
3.544,82
1.417.928.00 TL
42.538,00 TL
15:42
36
Arsa
İnköy
4879
2
5.100,07
2.040.028,00 TL
61.201,00 TL
15:45
37
Arsa
İnköy
4880
1
3.006,59
1.202.636,00 TL
36.079,00 TL
15:48
38
Arsa
İnköy
4880
2
3.834,40
1.533.760,00 TL
46.013,00 TL
15:51
39
Arsa
İnköy
4880
3
3.657,73
1.463.092.00 TL
43.893,00 TL
15:54
40
Arsa
İnköy
4881
1
3.744,21
1.497.684.00 TL
44.931,00 TL
15:57
41
Arsa
İnköy
4881
2
3.466,29
1.386.516,00 TL
41.595,00 TL
16:00
42
Arsa
İnköy
4881
5
3.296,89
1.318.756,00 TL
39.563,00 TL
16:03
43
Arsa
İnköy
4871
3
6.446,08
2.578.432,00 TL
77.353,00 TL
16:06
44
Arsa
İnköy
4872
1
5.820,26
2.328.104,00 TL
69.843,00 TL
16.09
45
Arsa
İnköy
4874
2
6.955,71
2.782.284,00 TL
83.469,00 TL
16:12
46
Arsa
İnköy
4875
3
6.213,14
2.485.256,00 TL
74.558,00 TL
16:15
47
Arsa
İnköy
4879
1
5.561,49
2.224.596,00 TL
66.738,00 TL
16.18
48
Arsa
İnköy
4879
3
5.446,87
2.178.748,00 TL
65.362,00 TL
16.21
49
Arsa
İnköy
4881
3
5.191,32
2.076.528,00 TL
62.296,00 TL
16:24
50
Arsa
İnköy
4881
4
6.435,80
2.574,320,00 TL
77.230,00 TL
16:27Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde belediyemiz emlak ve istimlak müdürlüğü gayrimenkul ihale birimine (Belediye Hizmet Binası 3. kat) müracaatları ilan olunur.
MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 04.10.2018