Reklam

Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı Gediz MYO kantin yeri kiralaması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45, maddesine (açık teklif usulü) göre 11,10,2018 Perşembe günü saat 09,30 da aylık 5,550,00TL  üzerinden  yıllık (5,550,00*8 ay - 4,400,00 + 360,00  4 ay -44,760,00 TL ) 12 AYLIK TOPLAM 44,760,00 tl TAHMİNİ bedel üzerinden 11,10,2018-10,10,2019 tarihleri arasında 1 (bir) yılsüre ile kiralama ihalesi yapılacaktır.


    Muhammen Bedel (aylık)                       Muhammen bedel (yıllık)    Geçici  Teminat Bedeli   Şartname bedeli
(8 ay üzerinden) aylık 5,550,00 TL                   44,760,00 TL                      1,345,00TL                   30,00TL
(4 AY üzerinden Eğitim Ögretim olmadığı
 tarih aralığı) 4 aylık 360,00 TL


İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.
A- Türkiye'de tebligat adres göstermesi
B-Kanuni ikametgahı
C- Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
D- İmza sürküleri vermesi Noter tastikli imza sirküleri
E- Vekaleten iştirak edenin Noter tastikli imza sirküleri
F- İsteklilerin ortak girişim  olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi

DİĞER BELGELER
a) Savcılıktan son bir ay içinde alınmış iyi hal belgesi.
b)Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesinden ihale tarihinden borcu bulunmadığına dair belge
c) S.G.K dan ihale tarihinden sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge  
d) nüfus cüzdani fotokopisi
e) istekli tarafından idari teknik şartname ve ekleri Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi başkanlığına  30,00 TL yatırarak makbuz karşılığı İdari ve Mali İşler  Dairesi Başkanlığından alınacak ihale dosyasında imzalanmış ve kaşelenmiş olarak konulacaktır.
Bu konuda ayrıntılı bilgi ve şartname almak isteyenlerin ihale saatinden önce DPÜ idari ve mali işler dairesi başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR  .                                                                                   MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ/03,10,2018