Reklam

Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'DEN SATILIK VAKIF TAŞINMAZ MALLAR


SIRA
NO
DOSYA VAKFIN ADI İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE/
SOKAK/
MEVKİİ
PAFTA ADA PARSEL ALAN
(m²)
HİSSESİ CİNSİ FİİLİ DURUMU TAKYİDATLAR
(TAPU KÜTÜĞÜ BEYANLAR HANESİNDE)
ÖZEL ŞARTI İMAR DURUMU SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 031040003000 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR BOLVADİN HARLAK Harlak 172 477 10 1.562,00 TAM TARLA Tarla - - İmar Planı Sınırları Dışında 8.200,50 TL 247,00 TL 24.08.2017 10:00
2 261020130000 MAHMUT SANİ VAKFI ESKİŞEHİR ALPU UYUZHAMAM Darıören 126DIID _ 731 32.400,00 58/108 TARLA Tarla 3083 sayılı Kanun gereğince devir temlik ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz tarih:21/05/2010 yev:1283  - İmar Planı Sınırları Dışında 26.395,80 TL 792,00 TL 24.08.2017 10:10
3 261040851000 MAHMUT SANİ VAKFI ESKİŞEHİR ÇİFTELER HAYRİYE Köyiçi 2 _ 1092 2.525,00 TAM ARSA Arsa Bu parsel üzerindeki mevcut inşaat Maliye Hazinesine aittir. Üzerindeki binanın İdaremizle ilgisi olmayıp satış bedeli arsaya aittir. Mevcut durumu ve tapu kaydı üzerindeki takyidatları alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. İmar Planı Sınırları Dışında 22.725,00 TL 682,00 TL 24.08.2017 10:20
4 261040853000 MAHMUT SANİ VAKFI ESKİŞEHİR ÇİFTELER HAYRİYE Köyiçi 2 _ 1094 3.115,00 TAM ARSA Arsa Bu parseldeki mevcut binalar Hasan TAN mirasçılarına aittir. Üzerindeki binanın İdaremizle ilgisi olmayıp satış bedeli arsaya aittir. Mevcut durumu ve tapu kaydı üzerindeki takyidatları alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. İmar Planı Sınırları Dışında 28.035,00 TL 842,00 TL 24.08.2017 10:30
5 261042206000 MAHMUT SANİ VAKFI ESKİŞEHİR ÇİFTELER BELPINAR Köyiçi 1 _ 1638 680,00 TAM ARSA Taşınmaz üzerinde yapılar mevcuttur. Mevcut inşaat Eyüp Oğlu Mehmet ve Süleyman Tezcanlara aittir . Üzerindeki binanın İdaremizle ilgisi olmayıp satış bedeli arsaya aittir. Mevcut durumu ve tapu kaydı üzerindeki takyidatları alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. İmar Planı Sınırları Dışında 5.440,00 TL 164,00 TL 24.08.2017 10:40
6 261080566000 MAHMUT SANİ VAKFI ESKİŞEHİR MAHMUDİYE HAMİDİYE Conger Yolu 125.C3-Ic-Ivb _ 1120 96.423,00 50218/96423 TARLA Tarla Üzerinde Devlet Karayolları Umum Müdürlüğüne ait kargir bina vardır. Üzerindeki binanın İdaremizle ilgisi olmayıp satış bedeli arsaya aittir. Mevcut durumu ve tapu kaydı üzerindeki takyidatları alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. İmar Planı Sınırları Dışında 246.068,20 TL 7.383,00 TL 24.08.2017 10:50
7 261080820000 MAHMUT SANİ VAKFI ESKİŞEHİR MAHMUDİYE TAŞLIHÖYÜK Köyiçi 10 _ 1719 1.640,00 TAM KERPİÇ EV VE AVLU Üzerinde metruk bir bina mevcuttur. Bu yer üzerindeki bina Habibullah Oğlu İsmet AKDEMİR e aittir. Üzerindeki binanın İdaremizle ilgisi olmayıp satış bedeli arsaya aittir. Mevcut durumu ve tapu kaydı üzerindeki takyidatları alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. İmar Planı Sınırları Dışında 8.200,00 TL 246,00 TL 24.08.2017 11:00
8 261081130000 MAHMUT SANİ VAKFI ESKİŞEHİR MAHMUDİYE TÜRKMENMECİDİYE Köyiçi 45 _ 2848 955,00 TAM ARSA Üzerinde metruk bir bina mevcuttur. Üzerindeki inşaat Ali AVCI veresesine aittir. Üzerindeki binanın İdaremizle ilgisi olmayıp satış bedeli arsaya aittir. Mevcut durumu ve tapu kaydı üzerindeki takyidatları alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. İmar Planı Sınırları Dışında 4.775,00 TL 144,00 TL 24.08.2017 11:10
9 261081347000 MAHMUT SANİ VAKFI ESKİŞEHİR MAHMUDİYE TOPKAYA Köyiçi 2 _ 413 954,00 TAM EV SAMANLIK VE AVLUSU Üzerinde metruk iki adet yapı mevcuttur. İsmail Oğlu Derviş UYAR şagilidir. - İmar Planı Sınırları Dışında 6.678,00 TL 201,00 TL 24.08.2017 11:20
10 261081465000 MAHMUT SANİ VAKFI ESKİŞEHİR MAHMUDİYE YENİKÖY Köyiçi 2 _ 566 1.110,00 TAM ARSA Arsa Gayrimenkul üzerindeki bina Ahmet KÜÇÜK'e aittir. Üzerindeki binanın İdaremizle ilgisi olmayıp satış bedeli arsaya aittir. Mevcut durumu ve tapu kaydı üzerindeki takyidatları alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. İmar Planı Sınırları Dışında 5.550,00 TL 167,00 TL 24.08.2017 11:30
11 261081466000 MAHMUT SANİ VAKFI ESKİŞEHİR MAHMUDİYE YENİKÖY Köyiçi 2 _ 567 1.200,00 TAM ARSA Arsa Bu yer üzerindeki bina Ali YETİM'e aittir. Üzerindeki binanın İdaremizle ilgisi olmayıp satış bedeli arsaya aittir. Mevcut durumu ve tapu kaydı üzerindeki takyidatları alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. İmar Planı Sınırları Dışında 6.000,00 TL 180,00 TL 24.08.2017 11:40
12 261081468000 MAHMUT SANİ VAKFI ESKİŞEHİR MAHMUDİYE YENİKÖY Köyiçi 2 _ 570 1.020,00 TAM ARSA Arsa Bu yer üzerindeki bina Ahmetoğlu Hasan KÜÇÜK'e aittir. Üzerindeki binanın İdaremizle ilgisi olmayıp satış bedeli arsaya aittir. Mevcut durumu ve tapu kaydı üzerindeki takyidatları alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. İmar Planı Sınırları Dışında 5.100,00 TL 153,00 TL 24.08.2017 11:50
13 261081551000 MAHMUT SANİ VAKFI ESKİŞEHİR MAHMUDİYE YENİ Seydi Suyu 125.C3.IIIC 236 22 10.233,00 1/2 TARLA Tarla - İmar Planı Sınırları Dışında 11.819,12 TL 355,00 TL 24.08.2017 12:00
14 261081721000 MAHMUT SANİ VAKFI ESKİŞEHİR MAHMUDİYE ORTA Köyiçi 2 90 5 1.055,00 TAM AVLULU KERPİÇ ÜÇ EV AHIR VE SAMANLIK VE GARAJ Üzerinde yapılar mevcuttur. İş bu parsel üzerindeki mevcut inşaatlar Recep Oğlu Yusuf Nadir’e aittir.
İhtedbir:12.07.2000 tarihinde kesinleşen Mahmudiye Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/139 es. 2000/39 karar sayılı Kararının Yargıtaydan dönünceye kadar işlem yapılamaz. 17/07/2000 t. Y:316
Mahmudiye Asliye Hukuk Mahkemesinin 12,05,2000 tarih 1999/139 Esas nolu yazıları gereğince tapu iptal şerhi 17,05,2000 tarih yev:181
Üzerindeki binanın İdaremizle ilgisi olmayıp satış bedeli arsaya aittir. Mevcut durumu ve tapu kaydı üzerindeki takyidatları alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı 26.986,90 TL 810,00 TL 24.08.2017 12:10
15 431010218000 ŞEYH NURETTİN VAKFI KÜTAHYA MERKEZ PAŞAM SULTAN 30 139 38 24,31 67/512 KERPİÇ DÜKKAN Üzerinde dükkan yer almaktadır (B) harfli dükkan 269. kütük sahifedeki dükkanın devamıdır
Ek folyede görüldüğü şekilde üzerindeki (A) harfli dükkan Ahmet UDUR, (B) harfli dükkan da Hasan KESKİN tarafından inşa olunmuştur.
Üzerindeki binanın İdaremizle ilgisi olmayıp satış bedeli arsaya aittir. Mevcut durumu ve tapu kaydı üzerindeki takyidatları alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. T2 Bitişik Nizam 2 katlı ticaret alanı-yol 2.939,42 TL 89,00 TL 24.08.2017 12:20
1) Yukarıda her türlü vasıfları yazılı vakıf taşınmazların mülkiyetleri satılmak üzere 5737 sayılı Vakıflar Yasası'nın ilgili maddeleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Yasası'nın ilgili hükümleri ile satış şartnamesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, Açık Teklif Usulü Satış İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Cedit Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:65 te bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda toplanacak Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2) İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisini vermesi. (Kimlik belgesinde T.C. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösterir imzalı bildirim), Türkiye’de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim, (vekaleten iştirak edecekler için de vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti), şirketlerde ise şirket ile ilgili en son yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti, şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı sureti, T.C. Kimlik Numarası ile her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere Geçici Teminat Bedellerinin Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün T. Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR68 0001 5001 5800 726 621 8763 İBAN nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya Geçici Teminat Tutarı kadar Banka Geçici Teminat Mektubu (teyit yazısı ile birlikte Süresiz ve Limit Dahili)  ile birlikte ihale gün ve saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
3) İhaleler ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir Vakıflar İrtibat Bürosunda ücretsiz olarak görülebilir.İhalenin onaylanmasının ardından yasal süresi içinde ihale üzerinde kalan istekli şartname hükümleri uyarınca işlem yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici teminat 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun ilgili hükümleri gereği İdare bütçesine irat kaydedilecektir. Taşınmazın satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli ,döner sermaye ücreti ve diğer tüm masraflar alıcıya aittir. 
4) İhaleye giren şahıs satın almak istediği taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesindeki takyidatları kabul etmiş sayılır.
5) İhaleye Giren şahıs şartname ve ilanda belirtilen bütün şartları kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve/veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
6) İdare ihaleyi gerekçesini göstermek kaydı ile yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR.