Reklam

Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


T.C. KÜTAHYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/5 SATIŞ


T.C.
KÜTAHYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satışına karar verilen ttaşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Kütahya İl, Merkez İlçe KİRAZPINAR?Mahallesi, 148 Ada No, 2 Parsel?No’lu Arsa vasfında, şehir merkezine 11 km. Kütahya Tavşanlı çevre yoluna 500m. Kredi Yurtlar Kurumu Hazer Dinari Öğrenci Yurduna 250m. DPÜ?Merkez kampüsüne 600m. mesafede, Belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanır.
Adresi        : Kirazpınar mahallesi DPÜ?Merkez Kampüsünün karşı tarafında  - KÜTAHYA
Yüzölçümü    : 1.735,00 m2
Arsa Payı    :?Tam 
İmar Durumu    : İmar planında 10m. yapı yaklaşma sınırı olan Hmax:3 kat (10,50), e: 1,00 Ticaret ve İş Merkezi alanında kalmaktadır. Uygun alan (UA-2) içerisindedir.
Kıymeti        : 520.500,00 TL
KDV?Oranı    : %18
Kaydındaki şerhler    :?....
1. Satış Günü    : 15/09/2017 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü    : 11/10/2017 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri    : Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Şehir Tiyatrosu VİP?Salonu - Alipaşa mah. A.Karaa Bulvarı Merkez/KÜTAHYA

Satış Şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları ve toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133.üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/06/2017