Reklam

Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


DÜZELTME İLANI ULU CAMİ CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA UYGULAMA İŞİ YAPT


DÜZELTME İLANI
ULU CAMİ CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası: 2017/597906
1- İdarenin
a) Adresi: Alipaşa Mahallesi F.S.M Bulvarı No: 33 43100
b) Telefon ve faks numarası: 274 223 60 12 - 274 223 66 51
c) Elektronik posta adresi: ihale@kütahya.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi:
2- Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin Tarih ve Sayısı: 22.11.2017 - 3490
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise): Medya Kütahya - 24.11.2017
3 - Düzeltilen [madde/maddeler]
Eski Şekli
4.4 Bu ihalede benzer iş olarak, YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN(A) ALT YAPI İŞLERİ 4. GRUP İŞLER veya 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında olan Koruması gerekli Tescilli Taşınmazın bulunduğu (Kentsel Sit Alanları, Etkileşim Alanları vb. gibi) bölgede sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme yol ve alt yapı düzenleme yapım işlerini yapmış olmakla ile alakalı işler benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer iş denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
4.4 Bu ihalede benzer iş olarak, YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN(A) ALT YAPI İŞLERİ 4. GRUP İŞLER veya 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında olan Koruması gerekli Tescilli Taşınmazların bulunduğu (Kentsel Sit Alanları, Etkileşim Alanları vb. gibi) bölgede sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme, Restorasyon uygulama işleri, yol ve alt yapı düzenleme yapım işlerini yapmış olmak ile alakalı işler benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.