Reklam

Anasayfa » İlan Arşivi » Resmi İlanlar


1. İCRA DAİRESİ 2015368 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


1. İCRA DAİRESİ
2015368 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kütahya İl, Merkez İlçe, 1406 Ada No, 2 Parsel No, OTUZ AĞUSTOS MAHALLESİ/ AFYON CADDESİ MEVKİİ, taşınmazın borçlu adına tam oranında arsa paylıdır. Taşınmaz imar planında 5m. ön bahçeli E:1,50 5 kat yapı adasında kalmaktadır. Kütahya askeri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacaktır. Mania kotu:1041-1046 m'dir. Taşınmaz üzerinde çam ağaçları mevcuttur.Arsanın içerisinde kot farkı olup farkı yaklaşık 20 m'dir.Taşınmaz üzerine inşaat yapmak için yaklaşık 6-7 kat bodrum yapılması gerekmektedir.İnşaat yapımı zordur. Taşınmaz çarşı merkezine yaklaşık 4,4 km mesafededir.
Yüzölçümü: 672,20 m2
Kıymeti: 67.220,00 TL
KDV Oranı %18
1. Satış Günü: 16/11/2017 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü: 12/12/2017 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri: Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. kat. Şehir Tiyatrosu Vip Salonu - Ali Paşa Mah. A. Kara Bulvarı MERKEZ/KÜTAHYA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki nün sonuna kadar elektronik ortamdan teklif verilebilecektir. BU artırmadan da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı  alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ijale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.  Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış  bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/368 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19/09/2017                                                                                                 İİK M.126